ANNONCER
ViviAakjaer
GEgreenenergi
Før og efter rensning
Før og efter rensning
Før og efter rensning
Før og efter rensning

ET TEKNIK - opfindervirksomhed med succes

14.05.2012
Fra bagerste række i landsbyskolen til succesfuld leder af opfindervirksomhed med internationalt virke.

ET TEKNIK A/S – en opfindervirksomhed med succes.

Thomas Schmidt er vokset på en gård i en lille landsby i en tid, hvor der ikke var penge til at købe alt, hvad man kunne få lyst til at tekniske hjælpemidler. I stedet måtte man bruge næverne og fantasien og selv bygge løsningerne, hvis man kunne skaffe materialerne og værktøjet. Thomas sad på bagerste række i skolen og lærte lektierne ved at lytte til naboens datter under cykelturen hen til skolen. Han kom i lære som traktormekaniker og fik mulighed for at prøve sine evner af. Det kom der en række en række sjove løsninger ud af, men ikke noget, der blev produceret i større målestok.

Efter at være blevet voksen, gift og forælder til et par børn, blev det klart, at der manglede noget teori. Thomas måtte tilbage på skolebænken som 32 årig og denne gang måtte konen hjælpe til med lektierne. Til gengæld klarede han sig fint med de praktiske opgaver, hvor de unge skolekammerater manglede hans erfaring.

Thomas fik job som konstruktør og driftsleder på en maskinfabrik, og fik der lejlighed til at udvikle løsninger for en række kunder, som tog patent på nogle af løsningerne. Det gik så godt, at Thomas nærmest blev begravet i opgaver, og for at få lidt fred, tog han arbejde hos en kunde - nabovirksomheden Elstock Teknik. Kort efter forlod chefen sin post, og Thomas tog over. Virksomheden udviklede udstyr til renoveringsindustrien – især udstyr til rengøring af maskindele, som var smurt ind i olie, fedt og støv. Det krævede opløsningsmidler, og det svinede meget. Thomas regnede ud, hvordan det kunne gøres smartere, men udviklingen krævede tid og penge. Ejerne ville ikke være med, men tilbød Thomas at købe virksomheden. Det gjorde han så i 1994 og omdøbte den til ET TEKNIK A/S.

Thomas var nu alene i virksomheden, men fik bygget en prototype på en maskine, der erstattede rensning med bensin og efterfølgende sandblæsning med den nyudtænkte proces: vådblæsning. Processen var kendt fra bl.a. flyindustrien, men Thomas havde regnet ud, hvordan han kunne genanvende vandet og sandet og derved gøre det meget billigere. Grundlæggende slap han af med støv og farlige kemikalier, og flere opgaver blev samlet i een proces. Prototypen virkede fint den første halve time, men så kom problemerne – og mange af dem!

Thomas var nødt til at tage diverse forefaldende opgaver for at tjene til føden, men holdt fast i sin idé og fik afhjulpet problemerne et efter et. To år senere var han klar med en funktionsdygtig prototype og ansøgninger på 10 patenter. Fordele ved maskinen var:

  1. Flere processer i en - derved meget tidsbesparende

  2. Et arbejdsmiljø uden støj, støv og berøring med farlige stoffer

  3. Lavt energiforbrug (25-30% af normal)

  4. Genbrug af vand i processen i op til flere uger (visse kunder kører med helt op til 20 uger )

  5. Ingen tekniske problemer og meget driftsikker proces

Så ET TEKNIK stod nu med et produkt, der var designet direkte til Europas renoveringsindustri. Der var kun et problem: Thomas var den eneste, der vidste det!

Thomas tog kontakt til sine gamle kunder og fik stillet flere anlæg op. Efter lidt indkøring kørte de med succes, og Thomas ville gerne bruge kunderne som referencer, men de havde jo opnået en konkurrencefordel med hans udstyr og ønskede ikke at fortælle konkurrenterne, hvordan det foregik!

ET TEKNIK havde på det tidspunkt fået en professionel bestyrelse, men det kneb stadig med indtjeningen. Der blev gjort en indsats for at sælge, men uden det store held. Der skulle drastiske midler til. De byggede et anlæg på en trailer, og Thomas kørte sydpå i september 2001 og stillede anlægget op hos en potentiel kunde i 14 dage, hvorefter han fortsatte til den næste. Lederne på de tyske virksomheder troede ikke på, at processen kunne lade sig gøre, men de fik det jo at se i praksis. Traileren blev også brugt på messer og andre steder, og nu tog afsætningen fart.

ET TEKNIK trailer

Virksomheden fik luft under vingerne, og har nu solgt mere end 300 anlæg fordelt i hele Europa og Nordamerika. ET TEKNIK lever i dag 100% af den idé, Thomas fik i starten af halvfemserne. Blandt kunderne er Bosch, Mercedes, Tognum Group (ejer MTU og Rolls Royce), TRW , Valeo , Denso og Vestas. Udstyret bruges indenfor renoveringsindustri, bilindustri, medicinalindustri, flyindustri, off-shoreindustri og vindmølleindustrien.

ET TEKNIK A/S er i dag en stærk virksomhed, hvor kunderne selv henvender sig, og hvor man frasorterer opgaver, der ikke passer ind virksomhedens knowhow og de 10 patenter, der stadig udgør grundstammen. Hvis projektet er interessant, bliver det beskrevet nærmere i en kontrakt, og kunden betaler 50% forud, inden arbejdet går i gang. Anlægget projekteres, stumperne fremstilles hos underleverandører og samles i Silkeborg. Der installeres software og det hele afprøves hjemme hos ET TEKNIK. Kunden betaler yderligere 40% af prisen, inden anlægget stilles op hos dem. Der udleveres dokumentation og certifikater, og kundens folk læres op. Efter 3 uger godkendes leverancen endeligt, og de sidste 10% af betalingen forfalder.

ET TEKNK er rigtig gode til at fange de problemer, kunderne har, og så integrere deres teknik i løsning af problemet. Men det gør også at de skal have en bred viden omkring de løsningsmuligheder, der findes. Ikke alene i forbindelse med et salg, men også stor teknisk indsigt i at finde løsninger, som kunden kan bruge til at løse hans opgave. Det gælder både for procesteknik, konstruktionsmæssigt og softwaremæssigt at man ikke lover et eller andet, der ikke er muligt. Og ikke mindst at man lytter til kunden for at få det næste salg. Hver gang kunden siger, han har et problem, så skal man med det samme lære at se det som en ny opfindelse og et potentielt salg.

En af de kvaliteter, vi har som danskere, er, at vi er individualister. Det gør, at vi kan se ting fra mange sider. Når Thomas sidder i kundemøder, så sidder han ofte overfor en kundespecialist inden for hver sit område – f.eks. en fra produktion som ved alt om processer, en fra konstruktion, en fra software osv. Men ved at vi (danskerne) har en bred viden omkring mange aspekter, kan vi hurtig gennemskue en løsning og derved hurtigt fremlægge et løsningsforslag, siger Thomas. Hvis man kun har eksperter, vil det enkelte individ altid sikre sig, at hans egen viden bliver fremherskende.

ET TEKNIK har en udfordring i at frigøre sig fra afhængigheden af Thomas Schmidt. Man er ved at skifte ud i bestyrelsen fra folk med teknisk indsigt til folk med indsigt i markedsføring og struktureret salg. Det passer Thomas fint, fordi han derved får mere tid til at hellige sig udviklingsopgaver / opfindelser.

De senere år er udviklingen gået i retning af at sælge mere og mere løsninger og ikke maskiner eller udstyr. Det kræver bare, at ET TEKNIK bliver nødt til at samarbejde mere med andre firmaer, der hver især er ekspert på sit specielle område. ET TEKNIK startede disse samarbejder for mere end 5 år siden. Der er nu tre virksomheder med hver sit speciale: ET TEKNIK med overfladeteknik, et tysk firma SMITO med håndterings teknik, og tyske ESC, som er ekspert i kemi. De tre firmaer sidder 1000 km fra hinanden og udvikler på samme projekt, og til sidst samler de det hele i Stuttgart hos ESC.


Kommenter denne artikel:
Du skal være medlem og logge ind for at give en anmeldelse af denne artikel
Medlemsnummer:
Password:
ViviAakjaer
GEgreenenergi