ANNONCER

Lokalmøde Brønderslev tirsdag 22.03.2011 kl 19:00

16.02.2011
Annika C Jørgensen fra AAUs karrierecenter fortalte om mulighederne for samarbejde med universitetet. Hans Harding fortalte om beskyttelse af opfindelser.

Annika C Jørgensen fra AAUs karrierecenter fortalte om mulighederne for samarbejde med universitetet. Der er grundlæggende 3 muligheder for opfindere:

 1. Projektopgave til studerende.
  Opgaven vil - hvis nogen påtager sig at løse den - blive løst indenfor rammerne af et semester. De starter hhv. 1/9 og 1/2, og der går så 3 - 4 mdr med en eksamen som afslutning. Opgavestiller skal være skarp i formulering af opgaven, og det er vigtigt at holde et grundigt indledende møde for at sikre, at gruppen af studerende er helt med på, hvad udfordringen er. Der kan underskrives fortrolighedserklæring og laves en aftale om dækning af de studerendes udgifter. Det er også vigtigt at aftale opfølgning f.eks. hver 3. eller 4. uge for at sikre, at de studerende holder sig på det rigtige spor i forhold til opgaven. Der skal dog være plads til, at de kan beskrive og anvende den relevante teori, så de kommer igennem pensum og kan bestå eksamen.
  Opgaver kan indleveres til det relevante fakultet eller via http://karriere.aau.dk/ som så hjælper med at finde det rette fakultet. Hvis du har personlige kontakter i det rette fakultet, kan du med fordel udnytte dem til at komme i kontakt med "rigtige" studerende.
 2. Praktikant
  Hvis opfinder har mulighed for at have en praktikant i 4-6 mdr, kan vedkommende arbejde intensivt sammen med opfinder på et givent projekt. Praktikanten skal ikke have løb, men der skal stilles en arbejdsplads til rådighed og praktikanten skal have relevante opgaver og skal have mulighed for at være med i virksomhedens aktiviteter i almindelighed, så praktikanten får et indblik i erhvervslivet.
  Man kan f.eks. søge en praktikant gennem AAUs jobbank http://www.jobbank.aau.dk/
 3. Studentermedhjælper
  Ansæt en studerende i nogen timer om ugen, aftal hvilke opgaver den studerende skal løse. Lønnen forhandles individuelt.

For virksomheder med flere midler og større kompetencer kan det også komme på tale at indgå samarbejde med forskere. Det blev ikke diskuteret i denne sammenhæng.

 
Annika C Jørgensen   kontakt mellem virksomheder og studerende

Hans Harding fortalte kort om sin baggrund som ingeniør med 7 år i Novo Nordisk og med selvstændig virksomhed hvor han havde global afsætning på løsninger baseret på egne patenter. Virksomheden blev solgt til udlandet i starten af 90'rne. Efter et par år på AAU Innovation startede han igen som selvstændig men nu som patentagent. Hans Harding er en af de få agenter, der har arbejdet professionelt med patenter på opfindersiden - de fleste andre har en baggrund fra Patent- og Varemærkestyrelsen eller fra Patentbureauer. Det kunne mærkes i den gennemgang af proceduren, Hans på en overskuelig og klar måde kom med.
Hans advarede mod at bruge hemmeligholdelseserklæringer. Han havde godt nok aldrig hørt nogen bryde en sådan, men pudsigt nok sker det ofte at en "fætter" til den, der har skrevet under på aftalen, indleverer en patentansøgning kort efter at aftalen er underskrevet. Derfor anbefaler Hans altid at indgive patentansøgning før opfindelsen vises frem til potentielle købere. Man skal dog være helt bevidst om at man sætter en lavine igang med tidsfrister og fremtidige regninger, så man skal være forberedt med en meget konkret og gennemarbejdet plan for markedsføringen, når man sætter igang. Ellers løber tiden fra en og regningerne bliver store inden, man får afklaret markedspotentialet.