ANNONCER
GEgreenenergi
ViviAakjaer

10 års jubilæum


I februar 2005 udsendte en stor initiativgruppe af opfindere en pressemeddelelse om, at opfinderne var trådt i karakter. En landsdækkende forening ville sætte fokus på opfindernes samarbejde med erhvervslivet, herunder etiske spilleregler og gensidige rettigheder.


Erfaringer fra tvistigheder og anlagte retssager viste gang på gang, at opfindere og designere kun har begrænsede muligheder for, at ejendomsret til deres idéer respekteres.
Retssikkerhed og samarbejde på området skal nu forbedres OPFINDERFORENINGEN.DK vil påvirke lovgiverne og organisationerne til at sikre opfindernes rettigheder – noget som vil være af betydning under en globaliseret erhvervsudvikling.


Opfindere og designere er et uvurderligt aktiv for virksomhederne og udgør et vigtigt led i den innovative fødekæde. Derfor vil OPFINDERFORENINGEN.DK stimulere samarbejde mellem de to parter og bidrage til at få udarbejdet et fælles sæt etiske spilleregler på området.


Den stiftende generalforsamling fandt sted lørdag den 12. marts 2005 kl. 13:00 på Nilles Kro i Sabro, hvor hovedtalerne var bestyrelsesformand i Grundfos Management A/S Niels Due Jensen over emnet: ”Erhvervslivets etik og moral omkring innovative tiltag.” Og formanden for Folketingets Erhvervsudvalg Kurt Kirkegaard over emnet: ”Regeringen styrker innovation og iværksætteri.”


OPFINDERFORENINGEN.DK’s første bestyrelse blev valgt: Formand: Albert Hedegaard, Holstebro. Næstformand: Fritz Amstrup, Silkeborg. Kasserer: Lars Storper, Holstebro. PR-ansvarlig: Vivi Aakjær, Skive. IT- ansvarlig: Kirsten Tolstrup, Sabro

Udtalelse: Det skal kunne betale sig af være opfinder, idé-mager og designer i dette land, derfor opfordres alle innovatører til at melde sig ind i OPFINDERFORENINGEN.DK


OPFINDERFORENINGEN.DK sekretariatet blev placeret ved Rosenholm Udviklingspark, Hornslet. 

Den 14.03. 2015 markeres dagen. Opfinderforeningen afholder 10 års jubilæum i DGI byen, hvor hovedtalerne er: Erling. V Nielsen (Isterningposen) og Lars Barfoed.

 Hent program

 

Om Opfinderforeningen.DK


Opfinderforeningen.DK er en upolitisk og non profit interesseorganisation for selvstændige opfindere i Danmark, hvadenten opfinder driver egen produktions- eller handelsvirksomhed baseret på sine opfindelser, eller opfinder sælger licens på sine opfindelser for selv at arbejde videre med nye idéer.

Opfinderforeningen.DK varetager ikke interesser for opfindere, der er ansat som forskere eller udviklere i større organisationer, og vi varetager ikke interesser for opfindere, som primært arbejder ud fra en idealistisk livsopfattelse og ikke har som mål selv at tjene på opfindelserne.

læs mere

Månedens historie

I forbindelse med retssager om patenter bliver der ofte arrangeret "syn og skøn", hvor specialister skal... Læs mere

Vi mener

Krænkelse af opfinderes og designeres rettigheder opleves som et voldsomt overgreb mod de ramte personer.... Læs mere

Bliv medlem

Du behøver ikke selv være opfinder for at blive medlem. Først og fremmest støtter du Opfinderforeningen.dk i arbejdet med at forbedre vilkårene for opfindere og hjælpe dem frem til succes.

På medlemssiderne finder du gennemarbejdede vejledninger for opfinders arbejdsproces og vejledninger vedr. det at drive opfindervirksomhed, hvor det afviger fra andre virksomhedstyper.

Bliv klædt på til din ny beskæftigelse og få en bedre baggrund for at vurdere de råd, du kan hente hos professionelle rådgivere. De har som regel gode intentioner og stor ekspertice på udvalgte områder, men de færreste af dem har prøvet at være opfinder på egen krop og pengepung.

Oplev den særlige ånd, der opstår når folk med fælles interesser og erfaringer mødes. Vi støtter hinanden og anvender hinandens erfaringer og kompetencer i videst mulig udstrækning. Vi deler erfaringer med hinanden, men ikke hemmeligheder. Vi er åbne om de fejl, vi har lavet, så andre kan undgå at lave samme fejl. Når tingene lykkes, deler vi oplevelsen med de øvrige tilstedeværende. Det giver en ganske særlig anerkendelse, fordi alle forstår, hvilken indsats der ligger bag.

BlIV MEDLEM

GEgreenenergi
ViviAakjaer